The Company

Janusz Orlik

Janusz Orlik

Poland, Performer

Janusz Orlik, after graduating from ballet school in Warsaw became a student of Brucknerkonservatorium Linz (AT). During his studies he became a founding member of x.IDA Dance Co. and performed in productions created by Olga Cobos, Peter Mika, Catherine Guérin, Rebekka Murgi, Nicole Caccivio, Charlotte Vincent. Since 2002 Janusz has been a regular member of Vincent Dance Theatre (GB). Simultaneously, Janusz creates his own choreographic works, including “Exérèse monobloc” (2004), “and thy neighbour as thyself” (2006), “Live on stage” (2008), “The Rite of Spring” (2011), “Insight” (2013). The latter given Special Award of The Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland for Janusz Orlik and Joanna Leśnierowska for the best choreography granted as part of Polish Dance Platform 2014. In 2007 he performed in “nothing” by towarzystwo gimnastyczne and in 2009 in “Happy” by Nigel Charnock, in which he was also involved as choreographer’s assistant. In 2010 he joined Kwaad Bloed Company (BE) performing in “Forces”. In 2011 he joined Nigel Charnock + Company (GB) to create new work “Ten Men”. In the same year he collaborated and performed in “Reconstruction” by Joanna Leśnierowska and in 2012 with Gary Clarke (GB) performing in “Horsemeat”. In 2013 he began a collaboration with Daniel Landau (IL). In 2014 he performed in “… (Rooms by the sea) from the series Exercises in Looking” by Joanna Leśnierowska, in “Unintended Consequences” by Sjoerd Vreugdenhil, “Back to bone” by Rosalind Crisp and “Collective Jumps” by Isabelle Schad. In 2015 he performed in an excerpt of “Shirtology” by Jérôme Bel. Other works include “High heels” for the ballet ensemble of The Opera House in Kraków, “Alpha” for The Contemporary Dance Scene in Poznań, “Adagio” for the Musical Theatre in Poznań. As well as performing Janusz delivers dance workshops in various venues and dance schools in Poland and abroad. Scholar of the Ministry of Culture and National Herritage of the Rebublic of Poland in 2011.

www.januszorlik.com

Janusz Orlik po ukończeniu warszawskiej szkoły baletowej studiował w Brucknerkonservatorium Linz (Austria). Podczas studiów rozpoczął pracę w zespole młodych tancerzy x.IDA Dance Co. Występował w produkcjach choreografów takich jak Olga Cobos, Peter Mika, Catherine Guérin, Rebekka Murgi, Nicole Caccivio, Charlotte Vincent. Od 2002 r. jest stałym członkiem Vincent Dance Theatre (Wielka Brytania). Janusz tworzy również własne prace choreograficzne. Jest autorem spektakli „Exérèse monobloc” (2004), „a bliźniego swego jak siebie samego” (2006), „Live on stage” (2008), „Święto wiosny” (2011), „Insight” (2013), który został wyróżniony Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Janusz Orlika i Joanny Leśnierowskiej za najlepszą choreografię przyznaną w ramach Polskiej Platformy Tańca 2014. W 2007 roku wystąpił w spektaklu towarzystwa gimnastycznego „nic”. W 2009 roku wziął udział w spektaklu „Happy” Nigela Charnocka, będąc jednocześnie asystentem choreografa. Rok później dołączył do grupy Ugo Dehaesa, Kwaad Bloed (Belgia), występując w spektaklu „Forces”. W 2011 roku dołączył do Nigel Charnock + Company (Wielka Brytania) rozpoczynając pracę nad spektaklem „Ten Men”. W 2011 roku współpracował przy tworzeniu i wystąpił w „Rekonstrukcji” Joanny Leśnierowskiej. W 2012 roku wziął udział we wznowieniu „Horsemeat” Gary Clarke’a (Wielka Brytania). W 2013 roku rozpoczął współpracę z Danielem Landauem (Izrael). W 2014 roku wystąpił w „… (Rooms by the sea) z cyklu ćwiczenia w patrzeniu” autorstwa Joanny Leśnierowskiej, w spektaklu „Skutki niezamierzone” autorstwa Sjoerda Vreugdenhila oraz w „Back to bone” autorstwa Rosalind Crisp. Pozostałe prace to m.in. „Wysokie obcasy” dla zespołu baletowego Opery Krakowskiej, „Alfa” dla Sceny Tańca Współczesnego z Poznania, „Adagio” dla Teatru Muzycznego w Poznaniu. Poza pracą sceniczną Janusz prowadzi warsztaty taneczne w szkołach tańca oraz innych placówkach edukacyjnych w kraju i za granicą. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2011.